Vážení obchodní partneři,

Battery Accu Group zajišťuje zpětný odběr přenosných baterií
a akumulátorů prostřednictvím oprávněného kolektivního systému ECOBAT.

Ze zákona máme povinnost zpětně odebírat přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele.
Tuto službu Vám můžeme nabídnout přímo v sídle společnosti:

Battery Accu Group

BIT CZ s.r.o.
Tovární 501
34901  Stříbro

Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.